Dây Kim Loại Đính Trên Mẫu Hàm răng

Thanh lưỡi được dẫn vào càng nhiều răng thì nên sử dụng dây càng nhỏ đối với lhanh lưỡi cố định dán trên các ,ngành kế cận nhau thường sử dụng dây kim loại sáng đường kính nhỏ chỉ định thứ đối với khí hậu địa chỉ cố định là các trường hợp các gen có khe hở sau khi kéo kết cần chữa trị bệnh. Để giữ đều phục cho các say thật sự cố định từ nào đến năm nào khác có thể hàng nhập khẩu bán trên mạng, có thể dán vào các mặt trong của các Răng thành lượng cố định giảm từ rằm nên đến các gói ưu điểm hơn vì. Khánh nhô năm nắng có thể tạo khe hở phần khâu mặt ngoài có ảnh hưởng , thụ thức về phía cổ răng nanh đã cố định có thể chỉ dám vào năm năm và tự thụ động và đóng cửa giữa và các cửa ,bên hoặc có thể dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp ,và tìm ra các bước thực hiện khí cũ duy trì cố định dây kim loại không dậy được để tự lên mặt trong của các răng cửa. Và hai đầu dây để uống lại nằm tự chỉnh sửa ngôn của .Đã nam dây kim loại được gắn dính trên mẫu hàm bằng sáp sau đó lấy giấu mặt trong của các cửa bằng nhựa, dây kim loại được gắn trên dấu ngựa chuẩn bị để giảm trong miệng hai đầu dây kim loại uốn cong thường được thổi cát thành nội cố định phải được làm bằng dây kim loại có độ cứng đủ. Để chống lại sự biến dạng thường sử dụng dây thép không gỉ với hai đầu tận cùng được thổi cát, đã tăng độ chính vì dám lên răng có thể dán thành lưỡi trên một hoặc nhiều răng cửa thường với răng bị sai nhiều dù. Sử dụng khí cụ chỉnh hình loại  rảnh không được chuẩn hóa chất trong thời gian điều trị vì lý do không thể bù đắp được trên xương.

Nguồn: nha khoa