Có phải viêm nướu là viêm nha chu không răng

Có phải viêm nướu là viêm nha chu không? Có một sự sai lầm giữa sự phân biệt giữa viêm nướu và viêm nha chu của một số bệnh nhân.  giống như là đối với những bệnh nhân mà bị viêm nuốt khi họ nói là họ cũng đang bị viêm nha chu Bởi vì trong tự nhiên lại giống nhau và trong từ nha chu cũng đang nói đến phần nước ở một vài nghĩa là nhalà răng và tôi là nước nên viêm nướu cũng là viêm nha chu với một định nghĩa như thế của những bệnh nhân chưa hiểu biết nhiều và các căn bệnh về răng. Trên thực tế trên nha khoa khi viêm nướu và viêm nha chu đang nói đến 2 căn bệnh khác biệt nhau mà không phải là một tên cùng chung nói về như cũ nữa chỉ có khác là viêm nha chu là một thể loại bệnh nặng hơn của viêm nướu mà thôi. Thế nhưng nó không phải nói chung vào một loại bệnh mà nhiều người bệnh nhân đã thường hiểu lầm đến.

Viêm nướu là một dạng mà nước đang bị viêm nặng với những mảng bám làm cho nước chứa quá nhiều vi khuẩn và chúng bị viêm nhưng đối với viêm nha chu là sẽ ảnh hưởng đến cả răng Bên cạnh đó vì nước cũng như viêm răng với mặt răng sẽ bị thay đổi con đối với viêm mũi thì sẽ không hề bị như thế.  Bên cạnh đó nữa khi viêm nướu nó còn sẽ có cách điều trị và có thể dễ dàng hết hơn nhưng ngược lại sau với viêm nha chu thì căng bệnh này lại dị chứng với hàm răng sẽ bị loang lổ nhiều hơn cũng như viêm nha chu sẽ có thể bắt nguồn tù nhiều nguyên nhân giống như là do trong đường nội tiết bài tiết trong khoang miệng trong cơ thể với những căn bệnh từ cơ thể và ra chứ không riêng gì mảng bám bắt nguồn từ viêm nướu con đối với viêm nướu thì nguyên nhân hầu như là do cái mạng bám sinh thành mà gây bệnh.

Nguồn Nha Khoa